Rada programowa

Prof dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Wojciech Bieńkowski, Uczelnia Łazarskiego
Prof dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski
Prof dr hab. Paweł Chmielnicki, Uniwersytet Rzeszowski
Dr Jens Boysen, Technische Universität Chemnitz
Dr  Nathaniel Copsey, Aston University
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego
Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, Uczelnia Łazarskiego
Prof dr hab. Svetlana P. Glinkina, Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk
Prof dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Uczelnia Łazarskiego
Prof dr hab. Natalia V. Kulikova, Lomonosov Moscow State University
Dr hab. Daria Nałęcz, Uczelnia Łazarskiego
Prof dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa
Prof dr hab. Anna Yetano, Zaragoza University