Redakcja

Kolegium redakcyjne

Prof dr hab. Józef M. Fiszer - redaktor naczelny

Dr hab. Paweł Olszewski - sekretarz
Prof. dr hab. Dariusz K. Rosati - zastępca redaktora naczelnego

Członkowie redakcji

Dr hab. Andrzej Podraza
Prof dr hab. Zdzisław Puślecki
Prof dr hab. Janusz J. Węc

Redaktorzy językowi

Mgr Natallia Artsiomenka - język białoruski, język rosyjski
Mgr Grzegorz Butrym - język angielski
Dr Martin Dahl - język niemiecki
Mgr Adam Figurski - język angielski

Mgr Dorota Koprowska - język polski
Dr Ostap Kushnir - język ukraiński
Mgr Elwira Stefańska - język rosyjski

Redaktorzy statystyczni

Dr hab. Wojciech Bieńkowski
Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak
Dr Paweł Najechalski

Redaktorzy tematyczni

nauki ekonomiczne - prof. dr hab. Dariusz Rosati
nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka - prof. dr hab. Józef M. Fiszer
nauki prawne - prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
finanse i bankowość - prof. dr hab. Dariusz Rosati
statystyka - dr Krystyna Bąk

Redaktor prowadzący

Dorota Koprowska 

Zasady etyczne dotyczące redakcji

Decyzje o publikacji
Redaktor naczelny stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych w Redakcji artykułów powinny zostać opublikowane.

Poufność
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż zgodnie z procedurą wydawniczą.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.