Redakcja

Kolegium redakcyjne

Adrian Chojan - redaktor naczelny

Krzysztof Beck - zastępca redaktora naczelnego

Mateusz Kuliński - sekretarz redakcji

Martin Dahl - członek redakcji

 

Redaktor naukowy

Dr Adrian Chojan

Redaktorzy językowi

Natallia Artsiomenka – język białoruski, język rosyjski; Grzegorz Butrym – język angielski; Martin Dahl – język niemiecki; Karol Jene – język angielski; Ostap Kushnir – język ukraiński; Elwira Stefańska – język rosyjski

Redaktorzy statystyczni

Wojciech Bieńkowski, Paweł Najechalski

Redaktorzy dziedzinowi

nauki ekonomiczne – dr hab. Joanna Działo; nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka – prof. dr hab. Józef M. Fiszer; finanse i bankowość – dr Piotr Stolarczyk; statystyka – dr Krystyna Bąk; nauki o zarządzaniu (management) – dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska