Realizowane projekty

Uczelnia Łazarskiego realizuje projekt DUN

finansowanie działalności wydawniczej, o numerze 768/P-DUN/2017

Zadanie polega na przeprowadzeniu ewaluacji tekstów przyjmowanych przez kwartalnik i dokonanie pisemnej recenzji artykułów przez nowych zagranicznych recenzentów, których chcemy zaangażować w procesie wydawniczym.

Szanowni Autorzy,

Kwartalnik naukowy „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” otrzymał wsparcie finansowe z tytułu „Działalności Upowszechniającej Naukę). Jednym z zadań projektu nr 768/P-DUN/2017 jest udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji, celem podniesienia jakości publikowanych artykułów naukowych.

Wobec tego zapraszamy Państwa do przesyłania na adres redakcji artykułów naukowych w języku angielskim. Przesłane opracowania naukowe zostaną poddane procedurze recenzyjnej przez niezależnych badaczy z zagranicy, a efekty tych recenzji zostaną do Państwa przesłane.

 

Z wyrazami szacunku 
Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer 
Redaktor naczelny