Kontakt

Myśl Ekonomiczna i Polityczna (Economic and Political Thought)
Kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego  

Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl
mysl.lazarski.pl


Wydział Ekonomii i Zarządzania

dr Adrian Chojan

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych
Redaktor naczelny
e-mail: adrian.chojan@lazarski.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego: dr Krzysztof Beck
e-mail: krzysztof.beck@lazarski.pl


Sekretarz redakcji: mgr Mateusz Kuliński
e-mail: mateusz.kulinski@lazarski.edu.pl