Kontakt

Myśl Ekonomiczna i Polityczna (Economic and Political Thought)
Kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego  

Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl
mysl.lazarski.pl


Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego