Dla recenzentów

Procedura recenzowania publikacji w kwartalniku „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”

  1. Do oceny każdej publikacji Kolegium Redakcyjne powołuje co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, czyli specjalistów wywodzących się spoza Uczelni Łazarskiego.
  2. Jeden z wyżej wymienionych dwóch recenzentów musi pochodzić z zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych.
  3. W postępowaniu recenzyjnym obowiązuje tzw. double-blind peer review process, czyli zasada, że autor publikacji i jej recenzenci nie znają swoich tożsa mości.
  4. Recenzenci składają pisemne oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, jeśli chodzi o ich relacje z autorami recenzowanych tekstów.
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia publikacji do druku lub jej odrzucenia.
  6. Powyższa procedura i zasady recenzowania publikacji są podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są podawane do publicznej wiadomości, natomiast są ujawniane dane recenzenta każdego numeru kwartalnika.

Powyższe procedury i zasady recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualna lista recenzentów

Recenzenci afiliowani w polskich ośrodkach naukowych

·         prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN

·         prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN

·         prof. dr hab. Andrzej Sakson, UAM w Poznaniu

·         prof. dr hab. Jerzy Wieczorek

·         prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz

·         prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego

·         prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, UAM w Poznaniu

·         prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Uczelnia Łazarskiego

·         dr hab. Tomasz Stępniewski. Katolicki Uniwersytet Lubelski

·         dr hab. Paweł Borkowski, Uczelnia Łazarskiego

·         dr hab. Beata Piskorska, KUL w Lublinie

·         dr hab. Tomasz G. Grosse, Uniwersytet Warszawski  

·         dr hab. Tadeusz Wallas, UAM w Poznaniu 

·         dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, Uniwersytet Warszawski  

·         dr hab. Jakub Wódka, Instytut Studiów Politycznych PAN

·         dr hab Mikołaj Tomaszyk UAM w Poznaniu

·         dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Uczelnia Łazarskiego

·         dr hab. Piotr Stanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

·         dr hab. Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych PAN

·         dr hab. Krzysztof Łazarski, Uczelnia Łazarskiego

·         dr hab. Wojciech Bieńkowski, Uczelnia Łazarskiego

·         dr hab. Joanna Działo, Uczelnia Łazarskiego

·         dr Krzysztof Beck, Uczelnia Łazarskiego

·         dr Jarosław Jura, Uczelnia Łazarskiego

·         dr Justyna Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

·         dr Adrian Chojan, Uczelnia Łazarskiego

·         dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego

·         dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński

·         dr Michał Możdżeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

·         dr Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

·         dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego

·         dr Piotr Stolarczyk, Uczelnia Łazarskiego

 

Recenzenci afiliowani w zagranicznych ośrodkach naukowych

·         dr Jens Boysen (Niemcy)

·         dr Anna Phirtskhalashvili (Gruzja)

·         dr Jaroslav Kit  (Ukraina)

·         dr Nathaniel Copsey, Aston University (Wielka Brytania)

·         dr Marcin Kazimierczak, Universitat Abat Oliba CEU, (Hiszpania)

·         prof. dr Fatima Arib, Cadi Ayyad University (Maroko)

·         prof. dr hab. Ana Yetano Sánchez de Muniaín (Hiszpania)

·         prof. Dr Andrii Verstiak (Ukraina)

·         dr Karen Jackson, University of Westminster (Wielka Brytania)

·         dr hab. Marcin Roman Czubala Ostapiuk (Hiszpania)

·         Douglas E. Selvage (Stany Zjednoczone)