Dla recenzentów

Procedura recenzowania publikacji w kwartalniku „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”

 1. Do oceny każdej publikacji Kolegium Redakcyjne powołuje co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, czyli specjalistów wywodzących się spoza Uczelni Łazarskiego.
 2. Jeden z wyżej wymienionych dwóch recenzentów musi pochodzić z zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych.
 3. W postępowaniu recenzyjnym obowiązuje tzw. double-blind peer review process, czyli zasada, że autor publikacji i jej recenzenci nie znają swoich tożsa mości.
 4. Recenzenci składają pisemne oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, jeśli chodzi o ich relacje z autorami recenzowanych tekstów.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia publikacji do druku lub jej odrzucenia.
 6. Powyższa procedura i zasady recenzowania publikacji są podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są podawane do publicznej wiadomości, natomiast są ujawniane dane recenzenta każdego numeru kwartalnika.

Powyższe procedury i zasady recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regular reviewers:

Polish reviewers:

 • Ks. prof. dr hab. Helmut Juros
 • Prof. dr hab. Andrzej Chodubski
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Prof. dr hab. Dariusz K. Rosati
 • Prof. dr hab. Jerzy Wieczorek
 • Prof. dr hab. Karin Tomala
 • Prof. dr hab. Klaus Ziemer
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 • Prof. dr hab. Marian Guzek
 • Prof. dr hab. Mieczysław Tomala
 • Prof. dr hab. Paweł Bożyk
 • Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
 • dr hab. Tomasz Stępniewski 
 • dr hab. Paweł Borkowski 
 • dr hab. Tomasz G. Grosse 
 • dr hab. Tadeusz Wallas 
 • dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

Foreign reviewers:

 • Jens Boysen, Niemcy (Germany)
 • Nathaniel Copsey, Wielka Brytania (Great Britain)
 • Natalia V. Kulikova, Federacja Rosyjska (Russian Federation)
 • Douglas E. Selvage, Stany Zjednoczone (United States of America)

Recenzenci za 2019 rok:

 1. Dr Jakub Wódka, Instytut Studiów Politycznych PAN

 2. Dr Krzysztof Beck, Uczelnia Łazarskiego

 3. Dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 4. Dr Mikołaj Tomaszyk UAM w Poznaniu

 5. Dr Jarosław Jura, Uczelnia Łazarskiego

 6. Dr Jens Boysen (Niemcy)

 7. Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Uczelnia Łazarskiego

 8. Dr Anna Phirtskhalashvili (Gruzja)

 9. Prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego

 10. Dr Jaroslav Kit  (Ukraina)

 11. Dr Justyna Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

 12. Prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN

 13. Dr Adrian Chojan, Uczelnia Łazarskiego

 14. Dr hab. Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych PAN

 15. Dr Nathaniel Copsey, Aston University (Wielka Brytania)

 16. Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Uczelnia Łazarskiego

 17. Dr Marcin Kazimierczak, Universitat Abat Oliba CEU, (Hiszpania)

 18. Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego

 19. Prof. dr Fatima Arib, Cadi Ayyad University (Maroko)

 20. Prof. Dr Andrii Verstiak (Ukraina)

 21. dr Karen Jackson, University of Westminster (Wielka Brytania)

 22. dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński

 23. dr Michał Możdżeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 24. dr Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 25. dr hab. Piotr Stanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie