Contact

Myśl Ekonomiczna i Polityczna (Economic and Political Thought)
A quarterly of the Faculty of Economics and Management of Lazarski University.

Lazarski University Press
ul. Świeradowska 43
02-662 Warsaw, Poland

e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl
mysl.lazarski.pl


Faculty of Economics and Management